Energiearmoede

Foto Isolatie woning.png
Karen met Logo
Door Karen Suijkerbuijk-Ader op 15 februari 2022 om 14:49

Energiearmoede

Motie ChristenUnie Roosendaal Isolatie sociale huurwoningen en de hoge energiekosten aangenomen!

24 november 2021

Ook in Roosendaal is er sprake van energiearmoede. Eind 2021 heeft de ChristenUnie een motie ingediend over de zorgen die er zijn rondom het onderwerp energiearmoede. Deze motie is aangenomen en roept het college op om in het nieuwe woonconvenant extra aandacht te schenken aan de steeds groter wordende energiearmoede in Roosendaal en hierover concrete afspraken te maken met woningcorporaties om steeds meer sociale huurwoningen te isoleren en te verduurzamen.

Wij hebben begrepen dat bij het isoleren en verduurzamen van sociale huurwoningen ook de huurprijzen omhoog kunnen gaan. Deze extra tientjes per maand kunnen sommige huishoudens niet missen. We begrijpen dat deze huishoudens door de extra isolatie maatregelen uiteindelijk minder energiekosten zullen hebben. Het gaat ons om de periode waarbij de maatregelen nog niet voelbaar zijn in de portemonnee. Verder willen wij dat alle inwoners volop mee gaan doen met het verduurzamen van hun woningen, ook de mensen met een laag inkomen. Wij willen dat de gemeente kijkt naar de mogelijkheden om deze groep huishoudens tegemoet te komen. Verduurzamen: graag! Maar wel betaalbaar voor iedereen!

Klik hier voor de tekst van de motie van 24 november 2021