Ons verkiezingsprogramma 2022 - 2026

Voorblad CU Roosendaal.jpg
Karen met Logo
Door Karen Suijkerbuijk-Ader op 8 februari 2022 om 13:17

Ons verkiezingsprogramma 2022 - 2026

In 2018 hebben wij onze kiezers in Roosendaal beloofd de stem te zullen zijn van mensen die geen stem hebben, die je niet luid en duidelijk hoort en tussen wal en schip dreigen te vallen.

De afgelopen jaren heb ik gewerkt aan deze belofte en werkelijk ieder beleidsstuk hierop getoetst en mijn best gedaan de hiaten eruit te halen. Dit zullen wij blijven doen in 2022 en verder.

Deze verkiezingen gaan over mensen. Over jou en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en de manier van samenleven in Roosendaal. Ik hoop dat zoveel mogelijk inwoners naar de stemlokalen zullen gaan. Als je je stem geeft aan de ChristenUnie, kunnen wij ons werk voortzetten en onze stad verder laten bloeien. Ons werk is niet af, nog lang niet. Kunnen wij rekenen op jouw steun?

Karen Suijkerbuijk-Ader

Fractievoorzitter en lijsttrekker ChristenUnie Roosendaal

Verkiezingsprogramma 2022 - 2026