Zeg nee tegen drugs

Foto drugs (1).png
Karen met Logo
Door Karen Suijkerbuijk-Ader op 15 februari 2022 om 14:56

Zeg nee tegen drugs

Zeg nee tegen drugs. Softdrugs, wietteelt, coffeeshops en verslavingen

Mensen zijn te waardevol om zich te verliezen in verslavingen aan alcohol, roken, drugs, seks en/of gokken. Ze raken hiermee hun vrijheid en waardigheid kwijt. De ChristenUnie wil dat preventie in het lokale gezondheidsbeleid een belangrijke plek krijgt. Niet alleen gericht op alcohol en softdrugs maar ook gameverslaving en het gebruik van synthetische drugs. De opkomst en acceptatie van het gebruik hiervan is zorgelijk. De risico’s van het gebruik van pillen als XTC en MDMA zijn groot. Voorlichting op universiteiten, scholen en bij feesten moet vooral gericht zijn op preventie en pas dan op het veilig gebruik en controle ervan.

De ChristenUnie ziet jongeren graag gezond opgroeien en zal daarom initiatieven ondersteunen die gezond gedrag stimuleren. Gok-, game- en drankverslaving bij jongeren willen we tegengaan. Afkickprogramma´s dienen geen wachtlijsten te hebben en verslaafden die afkicken, moeten ruimhartig de kans en eventueel een herkansing krijgen om af te kicken.

ChristenUnie Roosendaal heeft sterk de voorkeur voor het zogenaamde Ijslands Preventiemodel: een community aanpak om het welbevinden van jongeren te verbeteren en middelengebruik te voorkomen. De school speelt hierin een belangrijke rol. Samen met de school, ouders, gemeente en andere lokale partners wordt gewerkt aan een veilige omgeving voor jongeren, op alle plekken waar zij veel tijd doorbrengen. ChristenUnie Roosendaal wil graag dat ook de gemeente Roosendaal het Ijslands Preventiemodel implementeert. 

Geen Coffeeshops in Roosendaal

De ChristenUnie wil de aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs actief tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. De ChristenUnie vindt dat in de gemeente Roosendaal hard opgetreden moet worden tegen handel in drugs, illegale hennepkwekerijen en alle overlastvormen die dat met zich meebrengt. Growshops worden verboden. De leefbaarheid in de wijken en het veiligheidsgevoel van onze inwoners staan voorop. Brabantse wiet is grotendeels bestemd voor de export. En dit zal niet veranderen na het openstellen van coffeeshops of de legalisering van de wietteelt. De criminaliteit rondom de drugsproblematiek zal hiermee niet verholpen worden. Juist de gedoogcultuur heeft eerder geleid tot de toename van deze zware criminaliteit. Daarom is de ChristenUnie tegen de opening van coffeeshops.

Geen legale wietteelt

De ChristenUnie is tegen het zelf telen van wiet door gemeenten en is zeer kritisch over experimenten hiermee. Wiet is en blijft een verboden middel. Door het wietgebruik tegelijkertijd wel te gedogen geeft de overheid een dubbele boodschap af. De ChristenUnie is sterk voor de invoer van het wetenschappelijk bewezen en succesvol Ijslands preventie model. 

De gemeente Roosendaal moet meer doen tegen het toenemende gebruik en de groeiende acceptatie van synthetische drugs. Het mag niet zo zijn dat zelfs kinderen het gebruik van een pilletje normaal vinden. Het dumpen van drugsafval levert enorme milieuschade op en gaat gepaard met illegaliteit en criminaliteit.

Integrale aanpak vanuit zorg en repressie en Taskforce drugs

De overlastproblematiek die veelal gepaard gaat met alcohol- en drugsgebruik, vraagt een integrale aanpak vanuit zorg en repressie. De ChristenUnie wil dat de gemeenteraad een principe uitspraak doet dat al het beleid gericht dient te zijn op het uitbannen van zowel soft- als harddrugs. Voor grote groepen is het effect van drugsgebruik op de gezondheid zo desastreus dat het uitbannen van deze middelen een zegen zou zijn. Gelet op het feit dat uit onderzoek gebleken is dat inwoners van Roosendaal veel overlast van de drugscriminaliteit ervaren, wil de ChristenUnie dat de gemeente Roosendaal zich in de regio/provincie sterk maakt voor een taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken.

De handhaving van de Drank- en Horecawet vraagt om voldoende beschikbare en goed geschoolde handhavers. De ChristenUnie is voor extra alertheid op de handhaving van leeftijdsgrenzen. De strijd tegen drankmisbruik voert de gemeente samen met scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen.