Afvalinzameling

plastic afval.png
Karen met Logo
Door Karen Suijkerbuijk-Ader op 28 februari 2022 om 19:40

Afvalinzameling

Afvalinzameling in Roosendaal: standpunten ChristenUnie Roosendaal

De afgelopen jaren heeft de fractie van ChristenUnie Roosendaal de volgende aandachtspunten naar voren gebracht tijden commissie- en raadsvergaderingen:

 • Zwerfvuil aanpakken;
 • Beste oplossing: bronscheiding i.c.m. nascheiding afval
 • Inzameling plastic afval optimaliseren door meer grote oranje containers in de wijken of mini oranje containers voor huishoudens die dit willen;
 • Vervuild plastic afval;
 • Terugplaatsen van de kroonringen
 • Aparte gft-verzamelcontainer bij hoogbouw
 • Geen verhoging van de afvalstroffenheffing;
 • Reizende milieustraten inzetten;
 • Campagne tegen voedselverspilling beginnen;
 • Goede communicatie rondom inzameling van afval (bronscheiding) en werk aan bewustwording;
 • Aanbieden van papieren afvalkalender;
 • Aanpak hondenpoep;

 

De afvalinzameling in Roosendaal kan en moet beter. ChristenUnie Roosendaal is voor zoveel mogelijk het brondscheiden van afval. Op deze manier zijn we met zijn allen bewuster van ons afval berg en maken we hopelijk andere keuzes.

Wij zijn tegelijk van mening dat de inzameling van ons afval door de gemeente beter kan. Zo heeft ChristenUnie Roosendaal de afgelopen jaren gepleit voor meer informatieverstrekking over het scheiden van afval, aandacht voor voedselverspilling en hebben wij meerdere keren de inzameling van ons plastic afval onder de aandacht gebracht. Nog steeds worden de plastic zakken op de grond geplaatst. Wij maken ons ernstige zorgen over de steeds groter wordende rattenplaag in onze gemeente. Met de plastic zakken op de grond wordt de rattenplaag alsmaar groter. Wij hebben gepleit voor meer oranje verzamelcontainers in de wijken en voor aparte oranje afvalcontainers voor huishoudens die dit willen.

Ook maken wij ons zorgen om het zwerfvuil. In november 2018 hebben wij gepleit voor een verlaging van de afvalstoffenheffing. Met de verhoging van de afvalstoffenheffing kunnen we rekenen op nog meer zwerfvuil. Ook het opruimen van zwerfvuil kost de gemeente geld. Wij kunnen dit beter voorkomen, onder andere door de afvalstoffenheffing niet verder te verhogen.

Verder hebben wij aandacht gevraagd voor de gft-inzameling bij hoogbouw. Bij hoogbouw staan geen aparte containers voor het gft-afval. Restafval en groenafval worden daar gezamenlijk, in één container, opgehaald. Appartementen hebben weliswaar geen tuinen, maar huishoudens hebben uiteraard wel groenafval. Willen wij restafval zo droog mogelijk houden, dan moet groenafval en restafval ook bij hoogbouw apart ingezameld worden.

 

Klik hier voor het betoog van Karen Suijkerbuijk-Ader d.d. 18 november 2020.

Klik hier voor het betoog van Karen Suijkerbuijk-Ader d.d. 1 april 2021.

Klik hier voor de motie van ChristenUnie Roosendaal over de inzameling van Plasic afval. Deze motie is niet ingediend, omdat de wethouder had toegezegd de hele motie als toezegging over te nemen.

Klik hier voor het artikel van ZuidWest-update over de kroonringen en het standpunt van de ChristenUnie: Geen container voor plastic afval voor Roosendaalse huishoudens (zuidwestupdate.nl)