Nieuwe urgentieregels bij het toekennen van sociale huurwoningen

Foto sociale urgentie.jpg
Karen met Logo
Door Karen Suijkerbuijk-Ader op 14 februari 2022 om 15:05

Nieuwe urgentieregels bij het toekennen van sociale huurwoningen

Op 25 november 2021 diende Karen Suijkerbuijk-Ader een motie in over urgentieregels bij het toekennen van sociale huurwoningen. De motie is aangenomen! Roosendaal kent thans alleen urgentie op medische gronden

Met de komst van nieuwe spoedzoekwoningen in de wijk Langdonk en extra sociale huurwoningen is het tijd om de huidige regels te bezien en aan te vullen. Veel mensen die op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning hebben een vorm van urgentie. Alleen in sommige gevallen duurt het wachten te lang en is de kans groot dat deze huishoudens in een nog zorgelijkere situatie terechtkomen. Wat de fractie van ChristenUnie Roosendaal betreft is het huidige beleid rondom urgentie niet duidelijk en transparant. Met deze motie wordt het college verzocht de regels te bezien en duidelijkheid te bieden. Wij danken alle partijen die steun hebben verleend.

Klik hier voor de tekst van de motie: